Χρήσιμα

  • Ίσως το πιο αξιόλογο σύστημα μονοσήμαντου προσδιορισμού οντοτήτων ατόμου (ερευνητών, συγγραφέων, κ.λπ.) αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο είναι το Open Researcher and Contributor ID (ORCID): http://about.orcid.org. Είναι το αποτέλεσμα σύμπραξης διεθνών οργανισμών και μεγάλων εταιριών μεταξύ των οποίων οι Thomson Reuters, Elsevier, Springer κ.α. Το ORCID πλέον αποτελεί ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό οργανισμό και οι υπηρεσίες του είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο κοινό. Ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του και άρχισε να εκδίδει μοναδικούς προσδιοριστές (identifiers) τον Οκτώβριο του 2012 και γνωρίζει ήδη σημαντική επιτυχία. Στον δικτυακό του τόπο μπορείτε να βρείτε πλούσιο υλικό και τεκμηρίωση.

 

  • Ανάλυση των Άμεσων και Έμμεσων Βιβλιογραφικών Αναφορών (Cascading Citations Analysis Project / C-CAP): είναι ερευνητική εργασία που προηγήθηκε και άπτεται του DHARE. Αποτελεί μία πολύ αξιόλογη προσπάθεια/ πρόταση ενός βελτιωμένου σχήματος αναλυτικής επεξεργασίας των βιβλιογραφικών αναφορών. http://arizona.openrepository.com/arizona/handle/10150/105261

 

Additional information