Διενέργεια Διαγωνισμού DHARE - Υποβολή προσφορών μέχρι 24/04/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: No 34/2013 για τη «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων, του Αρχείου Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Οντοτήτων (DHARE) και του Ευρετηρίου Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών Πληροφόρησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

http://announcements.edeil.ntua.gr/node/126

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΔΤΛ46ΨΖΣ4-Δ92